Kategoria ChatGPT

ChatGPT to zaawansowany model językowy opracowany przez OpenAI, oparty na architekturze GPT-4. Jego głównym celem jest generowanie naturalnych i spójnych odpowiedzi na podstawie wprowadzonego tekstu.

ChatGPT jest szeroko wykorzystywany w różnych aplikacjach, takich jak chatboty, tworzenie tekstów, tłumaczenia, rozwiązywanie problemów, podsumowywanie treści i wiele innych.

ChatGPT uczy się na podstawie ogromnych zbiorów danych tekstowych, które pochodzą z różnych źródeł, takich jak książki, artykuły czy strony internetowe. Model ten jest zdolny do uogólniania informacji, które pozyskał podczas procesu uczenia się, aby odpowiadać na różnorodne pytania i prowadzić konwersacje z użytkownikami.

Warto jednak pamiętać, że ChatGPT ma ograniczenia – jego wiedza sięga tylko do września 2021 roku, a także może generować nieaktualne lub nieprecyzyjne informacje.