Kategoria CSS

CSS (z ang. Cascading Style Sheets) to język służący do opisu sposobu prezentacji stron internetowych, w tym m.in. kolorów, fontów, marginesów, wyrównania elementów, efektów animacji i wielu innych aspektów wyglądu strony.

CSS jest używany do oddzielenia prezentacji od treści, co oznacza, że programista może ustawić wygląd strony w jednym miejscu i odseparować go od struktury HTML strony. Dzięki temu strona internetowa jest łatwiejsza w utrzymaniu, a zmiany w wyglądzie strony można wprowadzać w prosty sposób bez ingerencji w kod HTML.

Składnia CSS składa się z zestawu reguł i deklaracji, które definiują wygląd elementów strony. Na przykład, reguła może określać, że wszystkie nagłówki pierwszego poziomu <h1> mają być koloru niebieskiego, a deklaracja może określać, że margines górny i dolny dla wszystkich akapitów <p> ma wynosić 10 pikseli.

CSS jest używany w połączeniu z HTML i JavaScript, aby zapewnić bardziej zaawansowane i interaktywne funkcjonalności na stronie internetowej. Dzięki CSS, twórcy stron internetowych mogą dostosować wygląd i styl strony do swoich potrzeb i preferencji, co przyczynia się do lepszej prezentacji i łatwiejszej nawigacji po stronie.

Właściwości przejść

Właściwości przejść w CSS są mechanizmem umożliwiającym płynne zmiany wartości właściwości CSS pomiędzy dwoma stanami. Wykorzystanie przejść w…

Właściwości animacji

Właściwości animacji, będące integralną częścią nowoczesnego projektowania stron internetowych, odgrywają kluczową rolę w tworzeniu interaktywnych, angażujących i wizualnie…

Wprowadzenie do flexbox

Flexbox to nowoczesny, jednowymiarowy model układu CSS, który upraszcza tworzenie responsywnych układów strony. Flexbox pozwala na łatwe zarządzanie…

Media queries

Media queries są kluczowym rozwiązaniem w tworzeniu responsywnego web designu, pozwalającym na stosowanie różnych stylów CSS w zależności…

Jednostki względne

Jednostki względne odgrywają kluczową rolę w tworzeniu responsywnych i dostosowanych do różnych urządzeń witryn. Tradycyjnie stosowane jednostki absolutne,…