RWD – Responsywny Web Design

Responsywny Web Design w skrócie RWD to podejście do projektowania stron internetowych, które sprawia, że strony dynamicznie dostosowują się do różnych rozdzielczości ekranów i urządzeń, takich jak telewizory, komputery, tablety czy smartfony. Celem projektowania RWD jest tworzenie stron, które będą dobrze wyglądały i sprawnie działa niezależnie od rozdzielczości ekranu, na którym są wyświetlane. Responsywny Web Design pozwala na znaczne zoptymalizowanie interfejsu użytkownika oraz lepsze zarządzanie zawartością i nawigacją strony.

Co to jest RWD?

Głównymi składnikami responsywnego web designu są tak zwane flexible grid, czyli “płynne siatka”, flexible images  — “elastyczne obrazy” oraz media queries. Płynna siatka polega na stosowaniu jednostek względnych, takich jak procenty, zamiast jednostek stałych, takich jak piksele, w celu określenia szerokości elementów strony. Dzięki temu strona może dopasować się do szerokości ekranu urządzenia, na którym jest wyświetlana. Użycie jednostek względnych sprawia, że elementy strony skalują się wraz ze zmianą rozmiaru okna przeglądarki, co pozwala na zachowanie spójności i czytelności układu strony na różnych urządzeniach.

Elastyczne obrazy to drugi kluczowy element responsywnego web designu. Bardzo ważne jest utrzymanie jakości i proporcji obrazów na stronie, dlatego stosuje się techniki takie jak skalowanie obrazów względem ich kontenerów czy ograniczanie ich maksymalnej szerokości, aby obrazy nie wychodziły poza ramy siatki. Tym samym, obrazy dopasowują się do różnych rozmiarów ekranu, zapewniając poprawne i atrakcyjne wyświetlanie. Ostatnim, ale nie mniej ważnym elementem są media queries, które pozwalają na stosowanie różnych reguł stylów w zależności od cech urządzenia, takich jak szerokość ekranu czy rozdzielczość. Dzięki temu można dostosować wygląd strony do różnych urządzeń, jak smartfony, tablety czy komputery, dbając o odpowiednie rozmieszczenie elementów, rozmiar tekstu i przestrzeń między elementami.

  1. Elastyczne siatki (flexible grids) — Pozwalają na dynamiczne skalowanie szerokości i wysokości elementów na stronie. Stosowanie procentowych wartości dla szerokości elementów pozwala na ich przeskalowanie w zależności od szerokości kontenera nadrzędnego.

  2. Elastyczne obrazy i multimedia (flexible images and media) — Obrazy, filmy i inne elementy multimedialne są skalowane w sposób proporcjonalny, aby pasowały do kontenera, w którym się znajdują. Można to osiągnąć, stosując wartość max-width: 100%; dla obrazów.

  3. Media queries — Pozwalają na stosowanie różnych stylów CSS w zależności od charakterystyki urządzenia, takich jak rozdzielczość ekranu, wysokość, szerokość czy orientacja. Dzięki media queries można definiować punkty graniczne tak zwane breakpoints, przy których zmieniają się style, zazwyczaj odpowiadające popularnym rozdzielczościom ekranów.

Przykład użycia elastycznych siatek i obrazów:

<predata-previewers=””><!DOCTYPE html> <html> <head> <style> .container { width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .grid { display: flex; flex-wrap: wrap; } .grid-item { width: 100%; padding: 10px; box-sizing: border-box; } img { width: 100%; height: auto; } @media (min-width: 768px) { .grid-item { width: 50%; } } @media (min-width: 1200px) { .grid-item { width: 33.33%; } } </style> </head> <body> <div class="container"> <div class="grid"> <div class="grid-item"> <img src="image1.jpg" alt="Image 1"> </div> <div class="grid-item"> <img src="image2.jpg" alt="Image 2"> </div> <div class="grid-item"> <img src="image3.jpg" alt="Image 3"> </div> </div> </div> </body> </html>

W powyższym przykładzie został przedstawiony prosty kod HTML5 ze stylami CSS. Kod tworzy stronę internetową w technologii RWD, która zawiera trzy zdjęcia w responsywnym układzie siatki.

Warto zapamiętać

RWD pozwala na tworzenie stron, które dostosowują się do różnych rozdzielczości ekranów i urządzeń, co poprawia użyteczność, wydajność i ogólną jakość strony internetowej. Implementacja responsywnego web designu jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu w dzisiejszym zróżnicowanym środowisku internetowym, gdzie użytkownicy korzystają z różnych urządzeń o różnych rozdzielczościach ekranu. Przez zastosowanie zasad RWD, możliwe jest osiągnięcie lepszego doświadczenia użytkowników, co przekłada się na wyższą satysfakcję i zaangażowanie na stronie.

Czy ten poradnik był pomocny?
Mateusz Turek
Mateusz Turek

Swoją przygodę z projektowaniem stron internetowych rozpocząłem z kursem od Komputer Świat wydanym w marcu 2003 roku w formie małej książeczki. Na przestrzeni 20 lat zaprojektowałem niezliczoną ilość witryn i aplikacji internetowych. Projektowałem dla małych i dużych firm takich jak Oriflame, Top Market, Bezpieczna Rodzina czy Helping Hand. Chcesz dowiedzieć się więcej o mnie? Zajrzyj na mateuszturek.pl

Artykuły: 190