Właściwości kontenera flex

Właściwości kontenera flex, często nazywanego także “flexbox”, odgrywają istotną rolę w projektowaniu nowoczesnych stron internetowych. Flexbox jest jednym z najbardziej wszechstronnych i efektywnych narzędzi CSS, które ułatwiają zarządzanie układem elementów na stronie. Dzięki swojej elastyczności oraz prostocie użycia, flexbox pozwala na tworzenie responsywnych i dynamicznych interfejsów, które dopasowują się do różnych rozdzielczości ekranów i potrzeb użytkowników. Właściwości flexbox umożliwiają zarówno automatyczne dostosowanie elementów do dostępnej przestrzeni, jak i precyzyjne kontrolowanie ich pozycji, co jest kluczowe dla tworzenia atrakcyjnych i funkcjonalnych stron internetowych.

Sposób działania flexbox

Korzystanie z właściwości kontenera flex umożliwia osiągnięcie większego poziomu kontroli nad układem elementów na stronie, co przekłada się na lepsze doświadczenia użytkowników. Flexbox upraszcza zarządzanie rzędami i kolumnami, umożliwiając jednocześnie łatwe zmienianie kolejności elementów, zarówno w pionie, jak i w poziomie. Dodatkowo, właściwości flexbox są przyjazne dla dostępności, co oznacza, że strony internetowe projektowane z ich użyciem są bardziej dostępne dla osób z różnymi ograniczeniami, takimi jak te związane z niepełnosprawnością czy niewystarczającym poziomem technicznym. W rezultacie, stosowanie kontenera flex jako części strategii projektowania stron internetowych jest nie tylko nowoczesne, ale także korzystne dla twórców i użytkowników.

Aby zrozumieć sposób działania flexbox, warto poznać właściwości kontenera flex. Właściwości te wpływają na układ i zachowanie elementów flex wewnątrz kontenera.

display

display: flex; lub display: inline-flex; – Włącza układ flex dla kontenera. Wartość flex sprawia, że kontener staje się blokowym elementem, natomiast inline-flex sprawia, że kontener staje się elementem liniowo-blokowym.

.container {
 display: flex; /* lub display: inline-flex */
}

flex-direction

flex-direction: — Określa kierunek głównej osi (osi, wzdłuż której elementy flex są układane) w kontenerze flex. Dostępne wartości:

 • row (domyślna) — elementy są układane w rzędzie, od lewej do prawej (w przypadku języków o układzie lewostronnym, np. angielskiego).
 • row-reverse — elementy są układane w rzędzie, od prawej do lewej (w przypadku języków o układzie lewostronnym).
 • column — elementy są układane w kolumnie, od góry do dołu.
 • column-reverse — elementy są układane w kolumnie, od dołu do góry.
.container {
 flex-direction: row; /* lub column, row-reverse, column-reverse */
}

justify-content

justify-content: – Określa wyrównanie elementów flex wzdłuż głównej osi. Dostępne wartości:

 • flex-start (domyślna) — elementy są wyrównane do początku głównej osi.
 • flex-end — elementy są wyrównane do końca głównej osi.
 • center — elementy są wyśrodkowane wzdłuż głównej osi.
 • space-between — elementy są równomiernie rozmieszczone wzdłuż głównej osi, z pierwszym elementem na początku osi, a ostatnim na końcu osi.
 • space-around — elementy są równomiernie rozmieszczone wzdłuż głównej osi, z równą przestrzenią po obu stronach każdego elementu.
 • space-evenly — elementy są równomiernie rozmieszczone wzdłuż głównej osi, z równą przestrzenią między nimi i na końcach osi.
.container {
 justify-content: flex-start; /* lub flex-end, center, space-between, space-around, space-evenly */
}

align-items

align-items: – Określa wyrównanie elementów flex wzdłuż osi poprzecznej (osi prostopadłej do głównej osi). Dostępne wartości:

 • stretch (domyślna) — elementy są rozciągane, aby wypełnić kontener wzdłuż osi poprzecznej.
 • flex-start — elementy są wyrównane do początku osi poprzecznej.
 • flex-end — elementy są wyrównane do końca osi poprzecznej.
 • center — elementy są wyśrodkowane wzdłuż osi poprzecznej.
 • baseline — elementy są wyrównane względem swoich punktów bazowych (linii na której opiera się tekst).
.container {
 align-items: stretch; /* lub flex-start, flex-end, center, baseline */
}

Warto zapamiętać

Wszystkie właściwości mogą być łączone, aby uzyskać pożądany układ elementów flex w kontenerze.

.container {
 display: flex;
 flex-direction: row;
 justify-content: space-between;
 align-items: center;
}

W powyższym przykładzie kontener flex ma elementy ułożone w rzędzie (flex-direction: row). Elementy są równomiernie rozmieszczone wzdłuż głównej osi (justify-content: space-between) i wyśrodkowane wzdłuż osi poprzecznej (align-items: center).

Właściwości kontenera flex pozwalają na szeroką gamę układów strony, które są responsywne, elastyczne i dostosowują się do różnych rozmiarów ekranu oraz zawartości.

Czy ten poradnik był pomocny?

Swoją przygodę z projektowaniem stron internetowych rozpocząłem z kursem od Komputer Świat wydanym w marcu 2003 roku w formie małej książeczki. Na przestrzeni 20 lat zaprojektowałem niezliczoną ilość witryn i aplikacji internetowych. Projektowałem dla małych i dużych firm takich jak Oriflame, Top Market, Bezpieczna Rodzina czy Helping Hand.Błąd na stronie? Zgłoś go tutaj:

Używamy plików cookie. Przeczytaj politykę prywatności, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej.