JavaScript a HTML i CSS

W świecie projektowania nowoczesnych stron internetowych, JavaScript, HTML i CSS są nieodłącznymi elementami, które współpracują ze sobą, aby tworzyć interaktywne i funkcjonalne witryny. HTML jest podstawą każdej strony internetowej, definiując jej strukturę i zawartość. CSS odpowiada za estetykę i stylowanie, umożliwiając twórcom stron kontrolowanie nad wyglądem witryny. JavaScript natomiast wprowadza interaktywność i logikę, umożliwiając realizację różnych zadań, takich jak obsługa zdarzeń, manipulacja DOM czy komunikacja z serwerem za pomocą technologii AJAX.

Kiedy HTML, CSS i JavaScript współpracują ze sobą, strony internetowe stają się “żywe”, oferując użytkownikom bogate doświadczenia, które obejmują responsywność, animacje czy nawet tworzenie aplikacji o działaniu zbliżonym do natywnych. Współczesne przeglądarki internetowe dostarczają zaawansowane narzędzia deweloperskie, które umożliwiają efektywną pracę z tymi technologiami, dostosowując je do różnych urządzeń i potrzeb użytkowników. W dobie coraz większej liczby aplikacji webowych oraz rosnącego znaczenia UX oraz UI, znajomość JavaScript, HTML i CSS wydaje się być kluczową umiejętnością w procesie konkurencyjności na rynku.

Różnice JavaScript a HTML i CSS

JavaScript, HTML i CSS to trzy fundamentalne technologie, które współpracują ze sobą, aby tworzyć interaktywne, atrakcyjne i funkcjonalne strony internetowe oraz aplikacje webowe.

 • HTML jest językiem znaczników, który pozwala na definiowanie struktury strony internetowej. Za pomocą HTML tworzymy elementy takie jak nagłówki, akapity, listy, linki, obrazy czy formularze. HTML pozwala na opisanie znaczenia i relacji pomiędzy elementami strony, tworząc jej szkielet.

 • CSS to język, który służy do opisu wyglądu strony internetowej. Pozwala na definiowanie stylów, kolorów, czcionek, układu oraz animacji elementów HTML. Dzięki CSS strona nabiera atrakcyjnego wyglądu, który wpływa na jej estetykę i użyteczność.

 • JavaScript to język programowania, który pozwala na dodanie interaktywności, dynamizmu oraz logiki do strony internetowej. Język ten umożliwia modyfikowanie zawartości strony, obsługę zdarzeń (takich jak kliknięcia, przewijanie czy zmiana wartości w formularzu), animacje oraz komunikację z serwerem za pomocą technologii AJAX.

Podczas tworzenia stron internetowych, JavaScript odgrywa kluczową rolę, współpracując z HTML i CSS, aby wprowadzić interaktywność i dynamiczne zmiany na stronie. W tym procesie, JavaScript może znacząco wpłynąć na wygląd, atrakcyjność i sposób użytkowania stron internetowych, co przyczynia się do lepszych doświadczeń dla użytkowników.

Manipulacja DOM

DOM (Document Object Model) to reprezentacja struktury strony internetowej w postaci drzewa obiektów. JavaScript może modyfikować DOM, dodając, usuwając lub zmieniając elementy HTML, co pozwala na dynamiczną modyfikację zawartości strony.

Przykład dodania nowego elementu HTML za pomocą JavaScript:

const nowyElement = document.createElement("p");
nowyElement.textContent = "To jest nowy akapit.";
document.body.appendChild(nowyElement);

Modyfikowanie stylów CSS

JavaScript może modyfikować style CSS elementów HTML, co pozwala na dynamiczną zmianę wyglądu strony. Można to osiągnąć, manipulując właściwościami style obiektów DOM.

Przykład zmiany koloru tła elementu HTML za pomocą JavaScript:

const element = document.getElementById("przyklad");
element.style.backgroundColor = "lightblue";

Obsługa zdarzeń

JavaScript pozwala na reagowanie na różne zdarzenia, takie jak kliknięcia myszką, naciśnięcia klawiszy na klawiaturze czy zmiany wartości w formularzu. Można to osiągnąć, używając funkcji obsługi zdarzeń i przypisując je do odpowiednich elementów HTML.

Przykład wyświetlania alertu po kliknięciu przycisku za pomocą JavaScript:

const przycisk = document.getElementById("przykladowy-przycisk");
przycisk.addEventListener("click", function() {
 alert("Przycisk został kliknięty!");
});

Komunikacja z serwerem

JavaScript umożliwia komunikację z serwerem w tle, bez konieczności przeładowywania strony. Dzięki technologii AJAX (Asynchronous JavaScript And XML), strona może pobierać dane z serwera, przesyłać dane do serwera czy aktualizować części strony, korzystając z danych serwera.

Przykład pobrania danych w formacie JSON z serwera za pomocą JavaScript:

fetch("https://api.example.com/data")
 .then(response => response.json())
 .then(data => {
  console.log(data);
 })
 .catch(error => {
  console.error("Błąd podczas pobierania danych:", error);
 });

Podsumowanie

JavaScript, będąc językiem programowania, pozwala na tworzenie zaawansowanych funkcji i interaktywności na stronach internetowych. Współpracując z HTML i CSS, JavaScript może wpłynąć na wygląd i atrakcyjność strony, poprzez dynamiczne modyfikowanie elementów HTML oraz zmianę właściwości CSS. Ponadto, wykorzystując te trzy technologie razem, można osiągnąć znacznie więcej, niż korzystając z każdej z nich osobno.

Czy ten poradnik był pomocny?

Swoją przygodę z projektowaniem stron internetowych rozpocząłem z kursem od Komputer Świat wydanym w marcu 2003 roku w formie małej książeczki. Na przestrzeni 20 lat zaprojektowałem niezliczoną ilość witryn i aplikacji internetowych. Projektowałem dla małych i dużych firm takich jak Oriflame, Top Market, Bezpieczna Rodzina czy Helping Hand.Błąd na stronie? Zgłoś go tutaj:

Używamy plików cookie. Przeczytaj politykę prywatności, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej.