Składnia JavaScript

Składnia JavaScript obejmuje zestaw reguł i konwencji, które określają strukturę i sposób funkcjonowania kodu. Wyróżnia się deklaracje zmiennych, funkcje, instrukcje sterujące przepływem, obiekty oraz wiele innych elementów, które tworzą dynamiczne skrypty na stronach internetowych. Właściwe zastosowanie składni pozwala na czytelność kodu oraz ułatwia współpracę między programistami. Ponadto, stosowanie współczesnych standardów i praktyk, takich jak ECMAScript 6 (ES6), pozwala na wykorzystanie nowoczesnych funkcji i narzędzi, które usprawniają proces tworzenia atrakcyjnych i funkcjonalnych witryn. Wiedza na temat składni JavaScript oraz jej praktyczne zastosowanie są niezbędne dla każdego, kto chce tworzyć nie tylko estetycznie wpadające, ale również wydajne i użyteczne strony internetowe.

Zanim przejdziemy do konkretów warto zaznaczyć, ze JavaScript to język programowania o luźnym typowaniu, którego składnia jest zbliżona do innych języków programowania, takich jak C czy Java. Kilka podstawowych zasad składni JavaScript oraz dodatkowe informacje dokładnie wyjaśnią temat.

Instrukcje są oddzielone średnikami

Choć średniki ; są opcjonalne w większości przypadków, zaleca się ich stosowanie, aby uniknąć nieoczekiwanych błędów.

var x = 10;
var y = 20;

Bloki kodu są umieszczane w nawiasach klamrowych

Nawiasy klamrowe {} są używane do grupowania instrukcji, na przykład w funkcjach, instrukcjach warunkowych czy pętlach.

if (x > y) {
  console.log('x jest większe od y');
}

Wielkość liter ma znaczenie

W JavaScript nazwy zmiennych, funkcji i innych identyfikatorów są wrażliwe na wielkość liter. Oznacza to, że zmienna i Zmienna to dwie różne zmienne.

var zmienna = 5;
var Zmienna = 10;
console.log(zmienna, Zmienna); // 5 10

Komentarze

Komentarze jednoliniowe zaczynają się od dwóch ukośników //. Natomiast komentarze wieloliniowe zaczynają się od /* i kończą się na */

// To jest komentarz jednoliniowy

/* 
  To jest 
  komentarz wieloliniowy
*/

Białe znaki

Białe znaki, takie jak spacje, tabulatory i znaki nowej linii, są ignorowane przez interpreter JavaScript. Dzięki temu możemy formatować kod w sposób czytelny dla nas.

var wynik =    5
          + 3 * 2;
console.log(wynik); // 11

Literały i identyfikatory

Literały to wartości wpisywane bezpośrednio w kod, takie jak liczby, ciągi znaków, wartości logiczne itp. Natomiast identyfikatory to nazwy zmiennych, funkcji, obiektów itp. Identyfikatory zaczynają się od litery, dolnego podkreślenia _ lub znaku dolara $, a następnie mogą zawierać litery, cyfry, dolne podkreślenia lub znaki dolara.

var liczba = 42; // liczba to identyfikator, 42 to literał

Deklaracje

Deklaracje są używane do deklarowania zmiennych, funkcji i innych elementów języka. Słowa kluczowe var, let, const i function są używane do deklaracji zmiennych, stałych i funkcji.

var zmienna1 = 10;
let zmienna2 = 20;
const STALA = 30;

function suma(a, b) {
return a + b;
}

console.log(suma(zmienna1, zmienna2)); // 30

W powyższym przykładzie, zmienna1 i zmienna2 to zmienne deklarowane za pomocą słów kluczowych var i let. Warto zauważyć, że var ma funkcjonalność zbliżoną do let, ale różni się zakresem (hoistingiem) i nie pozwala na deklarowanie blokowe. W nowszych wersjach JavaScript zaleca się używanie let i const zamiast var.

Ważne: STALA to stała deklarowana za pomocą słowa kluczowego const. Stałe mają tę samą funkcjonalność co zmienne, ale ich wartość nie może być zmieniana po inicjalizacji. suma to funkcja deklarowana za pomocą słowa kluczowego function. Funkcje są blokami kodu, które można wielokrotnie wykonywać. W tym przypadku funkcja suma przyjmuje dwa argumenty, a i b, a następnie zwraca ich sumę. W ostatniej linii wywołujemy funkcję suma z argumentami zmienna1 i zmienna2 i wypisujemy wynik na konsoli.

Podsumowanie

W dobie nieustannego rozwoju technologii internetowych, projektowanie nowoczesnych stron internetowych stało się nie tylko sztuką, ale również koniecznością. Jednym z kluczowych aspektów, które wpływają na wydajność, estetykę i użyteczność strony, jest właściwe zastosowanie języka programowania JavaScript. Pozwala on na tworzenie dynamicznych, responsywnych i interaktywnych elementów, które wyróżniają najbardziej zaawansowane witryny. Składnia JavaScript jest nieodłącznym elementem tego języka, a jej znajomość i zastosowanie są niezbędne, aby w pełni wykorzystać potencjał tego narzędzia.

Czy ten poradnik był pomocny?

Swoją przygodę z projektowaniem stron internetowych rozpocząłem z kursem od Komputer Świat wydanym w marcu 2003 roku w formie małej książeczki. Na przestrzeni 20 lat zaprojektowałem niezliczoną ilość witryn i aplikacji internetowych. Projektowałem dla małych i dużych firm takich jak Oriflame, Top Market, Bezpieczna Rodzina czy Helping Hand.Błąd na stronie? Zgłoś go tutaj:

Używamy plików cookie. Przeczytaj politykę prywatności, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej.