607-548-842
   hello@selectors.pl

HomeBlogMarketing

Kategoria: Marketing

W obecnych czasach marketing to dość szerokie pojęcie i możemy wyróżnić kilka jego rodzajów. Niektóre z nich są owocem współczesności jak np. marketing internetowy – jest jednym z najpopularniejszych rodzajów. Wszelkie działania, które polegają na rozpoznaniu i zaspokojeniu potrzeb klientów, możemy mianować dziełem marketingu. Istnieje kilka definicji marketingu, jedną z nich jest definicja Philipa Kotlera, która mówi, że jest to nauka i sztuka badania. Tworzenia i oferowania z zyskiem produktów posiadających wartość dla klienta w celu zaspokojenia potrzeb rynku docelowego. Kotler zapytany o misje marketingu odpowiedział, że najważniejsze jest “sprzedawać wszystkim wszystko”. Najkrócej można zdefiniować „zaspokajać potrzeby, osiągając zysk”. Dobry marketing cechuje celność przekazu, gdzie celność nie jest dziełem przypadku. W tej kategorii znajdziesz materiały dotyczące wszystkich zagadnień marketingu.