Doświadczenia i umiejętności

Proces projektowania strony internetowej został poprzedzony obfitym wywiadem i sprecyzowaniem odpowiednich potrzeb Klienta. Kalkulator liczenia kosztów recyklingu opon i cieczy smarnych został przygotowany na podstawie indywidualnych wyliczeń, który następnie dostosowaliśmy do potrzeb konkretnych grup odbiorców. Strona została przygotowana w wersji responsywnej, funkcjonującej zarówno na urządzeniach stacjonarnych, jak i przenośnych. Wdrożenie ukrytej podstrony – chronionej hasłem, przeznaczonej do komunikacji wewnętrznej, dostępnej tylko dla udziałowców spółki. Migracja danych z poprzedniej strony internetowej.

Kalkulator

Zaprojektowaliśmy zaawansowany Kalkulator wartości opłaty recyklingowej.

Przejrzysty, responsywny design

Jedna z pierwszych w Polsce organizacji odzysku i recyklingu opon oraz olejów smarnych. Organizacja zapenia prawidłowy obowiązek przetwarzania odpadów gwarantując prawidłowość i bezpieczeństwo działań związanych z przejęciem i wykonaniem obowiązków recyklingu odpadów.