Doświadczenia i umiejętności

Stworzyliśmy wieloplatformowy serwis odpowiadający aktualnym trendom i wymaganiom technologicznym. Uprościliśmy obsługę i zminimalizowaliśmy konieczność angażowania się w zarządzanie CMS. Zadbaliśmy również o bezpieczeństwo transakcji online i usprawnienie płatności, tym samym maksymalizując sprzedaż.

Wyzwanie

W połączeniu z nowoczesnym wizerunkiem marki Habamo ułatwić i zmaksymalizować sprzedaż online.

Przejrzysty, responsywny design

RWD i mobile

Stworzyliśmy serwis odpowiadający aktualnym trendom i wymaganiom, dostosowany do wielu urządzeń.

Integracje

Uprościliśmy obsługę i zminimalizowaliśmy konieczność angażowania się w zarządzanie CMS.

Płatności

Zadbaliśmy o bezpieczeństwo transakcji online i usprawniliśmy zakupy, wdrażając system płatności PAYu.