Klient

Glob Kon-Wit Polska S.A.

Projekt

Web

Data

2019

Wyzwanie

Zaprojektowanie nowej strony wraz z zaawansowanym kalkulatorem liczenia kosztów recyklingu opon i cieczy smarnych. Wdrożenie ukrytej zakładki, chronionej hasłem dostępu przeznaczonej do komunikacji wewnętrznej, dostępnej tylko dla udziałowców spółki. Migracja danych z poprzedniej strony internetowej.

Rozwiązanie

Proces projektowania strony internetowej został poprzedzony obfitym wywiadem i sprecyzowaniem odpowiednich potrzeb Klienta. Kalkulator został przygotowany na podstawie indywidualnych wyliczeń, który następnie dostosowaliśmy do potrzeb konkretnych grup docelowych. Strona została przygotowana w wersji responsywnej, funkcjonującej zarówno na urządzeniach stacjonarnych, jak i przenośnych.