Tag Stosowanie styli CSS

Stylowanie inline

Stylowanie inline jest metodą polegającą na stosowaniu styli CSS bezpośrednio w tagach HTML poprzez dodanie atrybutu style. Składnia…